Trang chủ > Giới thiệu về đất nước Mỹ

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Y tế ở mỹ

Y tế ở mỹ

  • Hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Canada được mô tả là một sự kết hợp các chương trình y tế của mười tỉnh bang và ba lãnh thổ. Do đó, y tế Canada được gọi là “Medicare”, một hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm các bác sĩ chuyên nghiệp và hệ thống bệnh viện. Được lập ra bởi Bộ Y Tế Canada (CHA), chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng là biểu tượng đặc trưng của Canada, quốc gia ưu tiên cho tính công bằng và thống nhất.

    Chính quyền liên bang, mười tỉnh bang và ba lãnh thổ đóng vai trò chính trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Canada. Theo Bộ Y Tế Canada (CHA), luật, tiêu chuẩn và điều kiện của chương trình bảo hiểm sức khỏe theo lý thuyết là phải đáp ứng được các chương trình của tỉnh bang và các lãnh thổ để họ có thể đóng góp vào ngân sách liên bang dưới sự giám sát của Ngân sách y tế Canada (CHT). Ban quản lý, các tổ chức y tế phân bố dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến công dân là trách nhiệm của chính quyền các tỉnh bang và các vùng lãnh thổ.