Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Thông báo – Những thay đổi đối với Chương trình Lao động có trình độ liên bang

Thông báo – Những thay đổi đối với Chương trình Lao động có trình độ liên bang

 • Ngày 01 tháng 3 năm 2013 – Với tiêu chí mới cho Chương trình Lao động kỹ năng liên bang - Federal Skilled Worker Program (FSWP) được thiết lập để thực hiện vào tháng năm, nhiều người nhập cư tiềm năng đã có thể chuẩn bị nộp đơn.

  Tuy nhiên, các đương đơn tương lai của chương trình FSWP cần biết rằng dự kiến vào tháng tư CIC sẽ công bố ba yếu tố quan trọng có tác đông tới tiến trình nộp đơn, bao gồm:
  - Giới hạn về số lượng đơn xin được chấp nhận trong năm đầu tiên;
  - Danh sách mới cho các ngành nghề ưu tiên;
  - Các tổ chức được chỉ định để tiến hành thẩm định bằng cấp.

  Những ứng viên nào đã chuẩn bị hồ sơ trước khi thông tin này được công bố sẽ đứng trước nguy cơ rủi ro. Các đương đơn không đáp ứng được các tiêu chuẩn được công bố vào tháng tư sẽ không được xử lý hồ sơ.

  Ngày 19 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Nhập cư, Quốc tịch và Đa văn hóa Jason Kenney đã công bố những thay đổi đáng kể cho chương trình FSWP. Ngoài ra, Bộ trưởng thông báo rằng chương trình FSWP mới sẽ được mở từ ngày 04 tháng 05 năm 2013. Thời gian tạm ngừng nhận đơn, ngoại trừ đối với nghiên cứu sinh và những người đã có lời mời làm việc, đã được thực hiện từ ngày 01 Tháng 07 năm 2012.

  Nguồn CIC
 • Xem thêm

  icon_tinnew
 • Hỏi Đáp: Bộ Quy tắc Kinh tế EB-5 [Ngày đăng: 06/04/2013]
 • icon_tinnew
 • Danh mục nghề Skilled Trades Program [Ngày đăng: 06/04/2013]