Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Việc lựa chọn lao động có trình độ sẽ được chuyển từ Văn phòng Di trú Québec tại Hồng Kong sang văn phòng tại Montréal.

Việc lựa chọn lao động có trình độ sẽ được chuyển từ Văn phòng Di trú Québec tại Hồng Kong sang văn phòng tại Montréal.

 • Bộ Di trú và Cộng đồng văn hóa (MICC) xin thông báo với khách hàng, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2013, việc lựa chọn lao động có trình độ sẽ chính thức được chuyển từ Văn phòng Di trú Québec tại Hồng Kong sang Văn phòng của chúng tôi tại Montréal.

  Trong thời gian chờ đợi, mọi đơn xin nhập cư mới được nộp theo chương trình Lao động có trình độ sẽ được gửi đến văn phòng ở Montréal kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

  MICC cam đoan với khách hàng sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động ở khu vực Châu Á và châu Đại Dương. Khi cần thiết, các buổi phỏng vấn lựa chọn do MICC thực hiện với các ứng viên xin nhập cư đến từ khu vực Châu Á hoặc châu Đại Dương sẽ được tổ chức ở các địa điểm đã quy định tại các vùng lãnh thổ liên quan.

  Không có thay đổi đối với các diện nhập cư khác.

  Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các hồ sơ nhập cư diện doanh nhân; việc xử lý các hồ sơ này sẽ tiếp tục được thực hiện tại Hồng Kong. Đối với các đơn theo diện gia đình, thay đổi này cũng không ảnh hưởng gì bởi vì việc xử lý hồ sơ của tất cả các vùng lãnh thổ trên mọi châu lục vốn đã được thực hiện bằng thư trong nhiều năm nay từ các văn phòng tại Montréal.

  Nguồn Immigration - Quebec
 • Xem thêm

  icon_tinnew
 • Hỏi Đáp: Bộ Quy tắc Kinh tế EB-5 [Ngày đăng: 06/04/2013]
 • icon_tinnew
 • Danh mục nghề Skilled Trades Program [Ngày đăng: 06/04/2013]