Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Nhập cư theo chương trình riêng của các bang hoạt động hiệu quả

Nhập cư theo chương trình riêng của các bang hoạt động hiệu quả

 • Calgary, 26/01/2012 – Đa số những người nhập cư được tỉnh hoặc các vùng lãnh thổ lựa chọn theo chương trình riêng của các tỉnh bang PNP đều đang rất thành công tại Canada, theo thống kê mới nhất do Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) cung cấp.

  Chương trình PNP là chương trình nhập cư kinh tế lớn thứ hai, chỉ sau Chương trình Lao động có trình độ liên bang (FSWP). Chương trình này cho phép các tỉnh và lãnh thổ tham gia đề cử những người nhập cư tiềm năng mà họ tin tưởng rằng sẽ đáp ứng nhu cầu thị trường kinh tế và lao động của tỉnh. Số người nhập cư theo chương trình PNP đã tăng gấp sáu lần kể từ năm 2004 và hiện chiếm khoảng trên 36.000 thường trú nhân mới mỗi năm.

  Đánh giá của CIC về chương trình PNP tập trung vào hiệu quả và tính lưu động đối với nền kinh tế của các ứng viên xin nhập cư vào tỉnh được công nhận trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2009. Nhìn chung, báo cáo cho thấy chương trình này đang hoạt động hiệu quả mặc dù kết quả kinh tế của từng tỉnh, bang và lãnh thổ khác nhau. Phạm vi nghiên cứu cũng giới hạn từ góc độ quốc gia. Các tỉnh và vùng lãnh thổ dự kiến sẽ thường xuyên tự đánh giá chương trình PNP của riêng mình.

  “Rõ ràng, những người định cư theo chương trình của tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế cao và đóng góp tích cực cho Canada,” Bộ trưởng Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa Jason Kenney cho biết. Theo báo cáo, hơn 90% người nhập cư theo chương trình riêng của tỉnh bang đều thông báo có việc làm sau một năm sinh sống tại Canada. Sau ba năm, thu nhập bình quan của họ dao động trong khoảng $35.200 – $45.100. Mặc dù kết quả tại mỗi khu vực khác nhau, nhưng khoảng 70% số người nhập cư theo chương trình riêng của tỉnh đều đã có một công việc phù hợp với kỹ năng của họ.

  Nghiên cứu của CIC xác nhận rằng chương trình PNP hiệu quả trong việc giúp đỡ nâng cao lợi nhuận nhập cư trên cả nước. Hôm nay, 26% tổng số người nhập cư kinh tế đã đến các tỉnh như Ontario, British Columbia và Québec, trong khi năm 1997 chỉ đạt 11%. Tuy nhiên, tỷ lệ giữ lại những người nhập cư theo chương trình riêng của tỉnh khác nhau, từ 23% đến 95%.

  Đánh giá này cũng chỉ ra rằng một số khu vực cần cải thiện về chương trình PNP, ví dụ như một số khía cạnh của việc thiết kế, phân phối và trách nhiệm chương trình. Hiện tại, mỗi tỉnh và khu vực có chương trình nhập cư riêng của bang đều tự chịu trách nhiệm thiết kế,và các yêu cầu trong chương trình này vẫn phải tôn trọng những quy định của chương trình nhập cư liên bang. Nhằm đảm bảo kết quả kinh tế tốt hơn, báo cáo cũng khuyến nghị rằng cần đưa ra những tiêu chuẩn tối thiểu về ngôn ngữ đối với tất cả người dân nhập cư và liên kết mạnh mẽ hơn giữa nghề nghiệp của người nhập cư của tỉnh và nhu cầu thị trường lao động địa phương. Báo cáo cũng kêu gọi vai trò và trách nhiệm của tỉnh bang cũng như các văn phòng visa của CIC ở nước ngoài trong việc phát hiện gian lận.

  Thêm vào đó, báo cáo cũng khuyến nghị rằng CIC làm việc với các tỉnh và lãnh thổ để tăng cường tập trung vào mục tiêu của PNP trong việc khuyến khích phát triển cộng đồng ngôn ngữ thiểu số chính thức. Cuối cùng, đánh giá cũng đề xuất khung báo cáo và theo dõi được thiết lập nhằm đẩy mạnh trách nhiệm giải trình tổng thể.

  “Như tôi đã nói, chúng tôi rất hào hứng với chương trình này nhưng chúng tôi nhận thấy rằng nố cần được cải thiện tại các khu vực chủ chốt” Bộ trưởng Kenney cho biết thêm.

  Trong năm 2012, CIC dự kiến thừa nhận thêm khoảng từ 42.000 tới 45.000 người nhập cư theo chương trình riêng của bang, bao gồm vợ (chồng) hoặc người phụ thuộc. Năm nay, các tỉnh bang và vùng lãnh thổ sẽ giữ lại số lượng người nhập cư theo chương trình riêng của bang như trong năm 2011.

  CIC đã hoàn tất bản đánh giá tương tự chương trình FSWP trong năm 2010 – đánh giá cho thấy chương trình mang lại hiệu quả cao. Sau 3 năm tại Canada, thu nhập bình quân của các lao động có trình độ liên bang thấp hơn một chút so với lao động theo chương trình của tỉnh, tuy nhiên những lao động có trình độ liên bang được nhận thư mời làm việc thì lại kiếm được nhiều hơn rất nhiều. Theo kết quả của buổi tham vấn được tổ chức vào mùa xuân năm 2011, CIC đang điều chỉnh hơn nữa nhằm cải thiện chương trình lao động có trình độ liên bang.


  Tin ngày 26/01/2012
  Nguồn: CIC
 • Xem thêm