Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Người sử dụng lao động tìm kiếm thông tin trực tuyến để tuyển dụng lao động

Người sử dụng lao động tìm kiếm thông tin trực tuyến để tuyển dụng lao động

 • Ottawa, 07/03/2012 - Người sử dụng lao động bây giờ có thể truy cập nhiều thông tin trực tuyến hơn vào chương trình của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) để tuyển dụng nguồn lao động lâu dài hoặc tạm thời từ nước ngoài, Bộ trưởng Jason Kenney công bố hôm nay.

  Song hành cùng với chính phủ trong việc chú trọng đến tầm quan trọng của người nhập cư đối với nền kinh tế và sự tăng trưởng của Canada, trang web của CIC đã được thiết kế lại bao gồm một mục mới hướng dẫn nhà tuyển dụng tiếp cận những chương trình phù hợp nhất.

  “Sự tăng trưởng kinh tế và việc làm vẫn là ưu tiên số 1 của chính phủ”, Bộ trưởng Jason Kenney cho biết. “Sự thiếu hụt lao động ngày càng trở nên khó khăn ở nhiều vùng miền, và trang web này sẽ giúp người sử dụng lao động tiếp cận các thông tin có ích cho việc thuê mướn nhân công nước ngoài lâu dài hoặc tạm thời khi mà họ không tìm được công dân Canada nào phù hợp với vị trí đó”.

  Người sử dụng lao động có thể tìm thấy trình tự để tuyển dụng những nhân công nước ngoài tạm thời, giúp đưa người lao động đến với Canada và tuyển dụng những sinh viên quốc tế đang học tập tại đây.

  Cùng với trang web được cải tiến, Bộ cũng đang trực tiếp tiếp cận người sử dụng lao động thông qua đợt tham vấn cộng đồng.

  “Việc nhập cư đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường lao động”. Bộ trưởng Kenney nói. “Tôi mong muốn tăng cường quan hệ đối tác với người sử dụng lao động để đảm bảo chương trình định cư kinh tế sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nền kinh tế quốc gia”.

  Trang web mới này được tiến hành, xây dựng dựa trên sự thành công của những công cụ trực tuyến khác dành cho người sử dụng lao động, như Employer’s Roadmap.

  Tin ngày 09/03/2012
  Nguồn: CIC
 • Xem thêm