Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Hạn mức hồ sơ định cư theo diện Nhà đầu tư được áp dụng bởi MICC

Hạn mức hồ sơ định cư theo diện Nhà đầu tư được áp dụng bởi MICC

  • Căn cứ vào ngân sách của chính phủ Quebec đã được công bố vào ngày 20/3, MICC đã thông báo rằng sẽ áp dụng hạn mức 2700 hồ sơ đối với chương trình định cư theo diện nhà đầu tư Quebec từ ngày 31/3/2012 tới 31/3/2013. Hạn mức này được công bố vào ngày 21/3/2012 và được cho là biện pháp được thực hiện để giải quyết sự tồn đọng hồ sơ hiện tại ở MICC và đẩy nhanh thời gian xử lí hồ sơ.Lưu ý rằng tối đa 215 hồ sơ diện doanh nhân và lao động tự do cũng được chấp nhận trong một khoảng thời gian tương tự.

    MICC công bố trong lĩnh vực định cư kinh tế- bao gồm không chỉ nhà đầu tư,mà cả doanh nhân và lao động có trình độ- số lượng hồ sơ nhận được hàng năm đã tăng từ 30000 năm 2008 lên 65000 năm 2011, nhiều hơn gấp đôi so với những năm trước đó. Với tình hình này, trong một số trường hợp, quá trinh xử lí hồ sơ sẽ chỉ bắt đầu sau 3 năm từ khi được tiếp nhận tại MICC, nhà chức trách giải thích.

    Hạn mức này được thực hiện trong điều kiện quốc hội Quebec sẽ bỏ phiếu thông qua Luật sửa đổi Luật định cư Quebec, luật này sẽ thông qua những thay đổi mới. Chúng ta hi vọng cuộc bỏ phiếu này sẽ giúp luật sửa đổi sớm có hiệu lực. Trong thời gian chờ đợi, những thay đổi được coi là đã có hiệu lực.
    Tin ngày 22/03/2012


  • Xem thêm