Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Chứng nhận quốc tịch mới bảo vệ giá trị quốc tịch Canada

Chứng nhận quốc tịch mới bảo vệ giá trị quốc tịch Canada

 • Văn bản Bộ Nhập cư và Quốc tịch Canada ban hành để chứng minh quốc tịch Canada sẽ được thay đổi trong thời gian sớm. Cho tới ngày 1 tháng 2 năm 2012, CIC sẽ không còn sản xuất Chứng nhận Quốc tịch có kích cỡ bằng chiếc ví với chất liệu dẻo như hiện nay. Thay vì chiếc thẻ có kích cỡ bằng chiếc ví, những công dân mới hay những người đang nộp đơn xin xác nhận quốc tịch sẽ ađược nhận Chứng nhận quốc tịch bằng giấy với kích cỡ bằng lá thư, chứng nhận mới này sẽ hiển thị thông tin và được xác nhận qua một hệ thống xác thực điện tử mới.

  Chứng nhận này cũng sẽ thay thế Chứng nhận lưu niệm hiện đang được trao cho các công dân mới tại buổi lễ nhập quốc tịch.

  Chứng nhận mới sẽ chứa một con số duy nhất và những thông tin cơ bản về chủ sở hữu nó, như họ tên, ngày sinh và giới tính. Nó sẽ cho phép các cơ quan chính phủ khác xác nhận thông tin quốc tịch thông qua một hệ thống xác thực điện tử, giảm thiểu khả năng gian lận quyền công dân.

  Hệ thống xác thực điện tử sẽ có mặt tại cơ quan Hộ chiếu Canada, thuộc Bộ ngoại giao và dịch vụ Canada vào tháng 2 năm 2012.

  Tương tự như thẻ nhựa, Chứng nhận mới này là văn bản xác nhận tình trạng pháp lí, không phải là giấy tờ nhận dạng hay giấy tờ du lịch. Điểm khác biệt với thẻ nhựa là ở chỗ, Chứng nhận mới sẽ không có hình. Mục đích duy nhất của Chứng nhận quốc tịch là chứng minh quốc tịch Canada.

  Chứng nhận quốc tịch được cấp trước ngày 1 tháng 2 năm 2012 vẫn còn hiệu lực. Điều này có nghĩa là bất cứ công dân Canada nào hiện đang giữ Chứng nhận quốc tịch thì không cần phải nộp đơn xin đổi chứng nhận quốc tịch mới.

  Tin ngày 5/5/2012
  Nguồn CIC
 • Xem thêm