Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Chương trình ứng cử viên tỉnh (PNP) giúp hơn 36.000 người trở thành thường trú nhân Canada mỗi năm

Chương trình ứng cử viên tỉnh (PNP) giúp hơn 36.000 người trở thành thường trú nhân Canada mỗi năm

  • CIC đã công bố việc đánh giá toàn quốc Chương Trình Ứng Cử Viên Tỉnh (PNP) ngày 26 tháng 2 năm 2012. Chương trình nghiên cứu tập trung vào những kết quả và biến đổi về mặt kinh tế của những ứng cử viên tỉnh (PNs) được thừa nhận từ năm 2005 tới 2009. Cuộc đánh giá đã cho thấy phần lớn những người nhập cư được đề cử bởi các tỉnh và vùng lãnh thổ đều đang thành công ở Canada và đây là bằng chứng cho việc cần thiết phải tiếp tục chương trình PNP.

    PNP cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ tham gia được đề cử những người nhập cư tiềm năng, những người được tin tưởng rằng sẽ đáp ứng được những yêu cầu về thị trường lao động và kinh tế cụ thể của các tỉnh và vùng lãnh thổ. PNP đã phát triển gần gấp sáu lần kể từ năm 2006 và hiện nay đang chiếm tới trên 36.000 thường trú nhân mới mỗi năm.

    Qúa trình đánh giá này đã nhấn mạnh một số lĩnh vực của PNP cần được cải thiện, như một số khía cạnh về thiết kế chương trình, phân phối và trách nhiệm. CIC đồng ý với các khuyến nghị của báo cáo vì đó là những cách thức cụ thể và thiết thực để cải thiện hoạt động tổng thể của chương trình được biết đến là chương trình nhập cư kinh tế lớn thứ hai hiện nay.

    Vào năm 2012, CIC sẽ làm việc với các tỉnh và vùng lãnh thổ để tiếp tục những tiêu chuẩn ngôn ngữ tối thiểu đối với PNs và những biện pháp chung để tăng cường tính toàn vẹn của chương trình. Vì nhập cư là trách nhiệm chung, Chính phủ Canada sẽ tiếp tục đồng hành với các tỉnh và vùng lãnh thổ để thực hiện chương trình PNP.
    Nguồn:CIC
  • Xem thêm