Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Bộ trưởng Kenney khởi động chương trình mới và đặt nền tảng cho một hệ thống nhập cư mới nhanh hơn và linh hoạt hơn

Bộ trưởng Kenney khởi động chương trình mới và đặt nền tảng cho một hệ thống nhập cư mới nhanh hơn và linh hoạt hơn

 • Calgary, ngày 28 tháng 06 năm 2012- Bộ trưởng Nhập cư, Quốc tịch và Đa văn hóa, Jason Kenney hôm nay đã công bố bước mới nhất trong việc hiện đại hóa hệ thống nhập cư kinh tế của Canada.

  Kể từ 01 tháng 07 năm 2012, Bộ Nhập cư và Quốc tịch Canada (CIC) sẽ tạm ngừng nhận đơn xin nhập cư mới trong khuôn khổ Chương trình dành cho lao động có trình độ liên bang (PTQF) và Chương trình nhập cư diện Đầu tư liên bang (PII).

  Bộ trưởng Kenney khẳng định: “Chúng tôi đã đem đến nhiều thay đổi cho hệ thống nhập cư kinh tế. Trong sáu tháng tới, chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi mạnh hơn, đưa chúng tôi tiến gần tới một hệ thống nhập cư nhanh và linh hoạt”.

  Thời gian tạm ngừng sẽ giúp CIC đưa ra những thay đổi quan trọng cho các chương trình nhập cư kinh tế của mình trước khi chấp nhận thêm đơn xin nhập cư. Đây là một bước tiến quan trọng để từ đó tiến đến một hệ thống nhập cư nhanh hơn và linh hoạt hơn tại thời điểm mà chưa bao giờ tỷ lệ nhập cư lại cao như vậy.

  Kể từ khi đưa ra Chương trình hành động kinh tế của Canada năm 2012, Bộ trưởng Kenney đã công bố một loạt những thay đổi liên quan đến các chương trình nhập cư kinh tế của CIC:
  - Loại các đơn xin nhập cư cũ còn tồn đọng trong diện Lao động có trình độ thuộc liên bang;
  - Cải thiện tiêu chí lựa chọn các lao động nhập cư có trình độ liên bang;
  - Xây dựng một chương trình các nghề liên bang mới;
  - Sửa đổi diện nhập cư cho những người có kinh nghiệm sống tại Canada nhằm tạo thuận lợi cho các lao động có thời hạn tại Canada có thể thường trú lâu dài;
  - Sửa đổi chương trình nhập cư diện doanh nhân nhằm đầu tư chủ động hơn vào sự phát triển của các doanh nghiệp Canada và các doanh nhân tiên tiến;
  - Thông qua một hệ thống quản lý mới các đơn nhập cư nhằm xây dựng một đội ngũ lao động có trình độ sẵn sàng làm việc sau khi đến Canada.

  “Thời gian tạm ngừng này áp dụng đối với các đơn xin nhập cư mới diện lao động có trình độ liên bang sẽ giúp chúng tôi đưa ra được định hướng mới cho chương trình, và các tiêu chí lựa chọn được xem xét lại. Bộ trưởng Kenney nói “Thời gian tạm ngừng này sẽ không gây trở ngại nào đối với các đơn đã được chấp nhận tại nước này, bởi vì CIC sẽ tiếp tục xử lý các đơn đã nhận. Tỷ lệ nhập cư hiện tại đang duy trì ở mức cao kỷ lục trong lịch sử”.

  Có thể chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đơn lại từ đầu năm 2013, thời điểm mà các thay đổi về quy chế đối với Chương trình PTQF-sẽ được công bố trên Thời báo Canada trong tháng tới- sẽ có hiệu lực.

  Luật Nhập cư và Bảo vệ người tị nạn giúp Bộ trưởng có quyền đưa ra những chỉ dẫn đặc biệt cho các nhân viên CIC nhằm giúp Chính phủ Canada đạt được các mục tiêu về nhập cư của mình. Kể từ khi tung ra Chương trình hành động kinh tế để thúc đẩy quá trình nhập cư năm 2008, bốn bộ hướng dẫn đã được công bố liên quan đến các đơn nhập cư theo danh mục kinh tế.

  Căn cứ vào bộ hướng dẫn thứ năm, CIC cũng sẽ áp dụng thời gian tạm ngừng đối với các đơn xin nhập cư mới diện PII liên bang. Thời gian tạm ngừng này sẽ được duy trì cho đến khi có chỉ thị mới, đồng thời giúp cho Bộ đẩy nhanh quá trình xử lý các đơn hiện còn tồn đọng.

  Như Bộ trưởng Kenney đã thông báo về vấn đề này trong bài phát biểu hồi tháng 4, CIC sẽ tham vấn các tỉnh, các lãnh thổ và các chuyên gia về cách chỉnh sửa PII hiện tại nhằm tối đa hóa các lợi ích kinh tế của Canada. Các tham vấn của Bộ cũng nhằm quyết định liệu có cần phải xây dựng một chương trình đầu tư mới ngắn hạn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Canada.

  Thời gian tạm ngừng nhận các đơn TQF không áp dụng đối với các ứng viên đã có xác nhận công việc ở Canada, cũng không áp dụng với những người nộp đơn nhập cư để làm nghiên cứu Tiến sỹ. Bản tổng hợp các hướng dẫn của Bộ sẽ được đăng trên Thời báo Canada trực tuyến vào ngày mai.

  Nguồn CIC

 • Xem thêm