Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Thời gian tạm ngừng nhận đơn xin nhập cư mới

Thời gian tạm ngừng nhận đơn xin nhập cư mới

 • Sau quyết định của Chính phủ được công bố chính thức trên Thời báo Canada ngày 29 tháng 06 năm 2012, Bộ Nhập cư và Cộng đồng văn hoá Québec đã tạm ngừng nhận đơn xin chứng chỉ lựa chọn của một số ứng viên xin nhập cư kinh tế.

  Quy định mới về nhập cư

  Diện nhập cư

   

  Doanh nhân

   

  Đầu tư                                    

  Không nhận đơn mới: từ 14 tháng 04 năm 2012 đến 31 tháng 03 năm 2013

  Lao động tự chủ và doanh nhân

  Không nhận đơn mới: từ 30 tháng 06 năm 2012 đến 31 tháng 03 năm 2013


  Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2012, Bộ Nhập cư và Quốc tịch Canada (CIC) đã tạm ngừng đơn xin nhập cư theo Chương trình Lao động có trình độ liên bang (PTQF). Thời gian tạm dừng này không áp dụng đối với các đơn đã có xác nhận công việc và những người nộp đơn nhập cư để học Tiến sỹ. Chúng tôi hy vọng thời gian tạm ngừng này sớm được dỡ bỏ khi các tiêu chí lựa chọn của chương trình PTQF đang được xem xét sẽ có hiệu lực. Những thay đổi được đề xuất có thể có hiệu lực từ đầu năm 2013.
  Nguồn: CIC
 • Xem thêm