Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

CIC tiến hành thăm dò dư luận trong nước về tỷ lệ nhập cư và thành phần nhập cư

CIC tiến hành thăm dò dư luận trong nước về tỷ lệ nhập cư và thành phần nhập cư

 • Toronto, ngày 31 tháng 07 năm 2012 — Chungsen Leung và Rick Dykstra, hai thư ký nghị viện của Bộ trưởng Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đã tiến hành hàng loạt thăm dò trên khắp đất nước về những vấn đề liên quan đến nhập cư và bắt đầu thực hiện tại Toronto vào hôm nay.

  Hai thư ký nghị viện này sẽ gặp gỡ các diễn giả và công chúng nhằm thảo luận về tỷ lệ nhập cư thích hợp và thành phần nhập cư vào Canada trong các năm tới. Từ năm 2006, Chính phủ Canada đã duy trì mức nhập cư cao nhất trong lịch sử Canada.

  Sau phiên họp hôm nay tại Toronto do thư ký nghị viện Leung chủ trì, nhiều cuộc họp khác cũng sẽ diễn ra tại Windsor, Vancouver, Halifax và Ottawa. Ngay từ bây giờ, công chúng và các diễn giả có thể đưa ra quan điểm của mình bằng cách trả lời thăm dò trực tuyến.

  Mục đích của thăm dò là thu thập những phản hồi liên quan đến nhập cư, đặc biệt là tỷ lệ nhập cư thích hợp cho Canada và sự phân bổ hợp lý người nhập cư trong danh mục nhập cư kinh tế, đoàn tụ gia đình và danh mục người tỵ nạn và người được bảo vệ nhân đạo. Các thảo luận với hai thư ký nghị viện cũng sẽ đề cập đến việc chuyển đổi CIC thành một hệ thống nhập cư nhanh và linh hoạt hơn, và tầm quan trọng của nhập cư đối với tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng lâu dài của Canada.

  Trong khuôn khổ hoạch định tổng số người được chấp nhận là thường trú nhân, CIC không những phải dung hòa các mục tiêu về nhập cư của chính phủ Canada mà còn phải lưu ý đến những cam kết mở rộng của Chính phủ, phản hồi của các tỉnh và vùng cũng như điều kiện kinh tế hiện tại và tương lai. Bộ cũng chú trọng đến khả năng thực tế của CIC trong việc xử lý kịp thời đơn xin nhập cư và khả năng tiếp nhận người mới đến của cộng đồng.

  Các thăm dò này là cơ hội quan trọng để truyền thông cho công chúng biết về khó khăn của việc đưa ra các quyết định liên quan đến quản lý một hệ thống nhập cư mang tính toàn cầu. Khi bàn về tương lai của chương trình nhập cư Canada, mỗi người có tầm nhìn và mục tiêu riêng, vì thế không dễ để đưa ra quyết định. Như vậy, CIC phải tính đến những ý kiến đóng góp của các diễn giả và công chúng để thiết lập chiến lược tổng thể, đảm bảo một tương lai thịnh vượng của Canada.

  Các bên liên quan được mời gọi phản biện các quan điểm khác nhau, bao gồm các chủ sử dụng lao động, công đoàn, cơ sở giáo dục, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh doanh, cơ quan quản lý, thành phố, nhóm dân bản địa, các cơ quan hỗ trợ định cư và các tổ chức văn hóa dân tộc.

  Các thăm dò trực tuyến được mở đến hết 31/08/2012.

  Một báo cáo tổng hợp các phản hồi nhận được trong quá trình thăm dò các bên liên quan và công chúng sẽ được công bố trên trang web của CIC.

  Nguồn CIC
 • Xem thêm