Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Chương trình lao động có trình độ (liên bang) sửa đổi

Chương trình lao động có trình độ (liên bang) sửa đổi

 • Ottawa, ngày 17 tháng 08 năm 2012 —Những thay đổi được đề xuất trong Chương trình Lao động có trình độ thuộc liên bang (PTQF) được công bố hôm nay sẽ giúp Canada lựa chọn tốt hơn các lao động có trình độ-những người có khả năng thành công ngay khi đến Canada.

  Bộ trưởng Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa Canada Jason Kenney đã tuyên bố “Chương trình PTQF là Chương trình nhập cư kinh tế lớn nhất của Canada”. Cũng theo ông, các thay đổi về tiêu chí lựa chọn xuất phát từ việc phân tích các dữ liệu và quan sát mà chúng tôi đã thực hiện trong nhiều năm qua và cho chúng tôi thấy kỹ năng và trình độ nào là tốt nhất để có thể đảm bảo sự thành công của những lao động nhập cư có trình độ”.

  Sau một đánh giá chuyên sâu về chương trình, thăm dò dư luận và các bên liên quan cũng như nhiều nghiên cứu khác, CIC dự định đưa ra một số thay đổi trong chương trình PTQF như sau:
  - Đưa kỹ năng ngôn ngữ thành tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn bằng cách thiết lập ngưỡng trình độ tối thiểu mới của các kỹ năng ngôn ngữ chính thức và tăng số điểm lựa chọn của các kỹ năng này;
  - Ưu tiên các lao động nhập cư trẻ tuổi -những người dễ dàng nắm bắt được kinh nghiệm quý giá tại Canada và có thể duy trì công việc lâu dài;
  - Tăng số điểm đối với tiêu chí kinh nghiệm làm việc tại Canada và giảm số điểm của tiêu chí kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài;
  - Đơn giản hóa quy trình sắp xếp việc làm để phòng tránh gian lận và lạm dụng đồng thời cho phép chủ sử dụng lao động tuyển dụng nhiều vị trí một cách nhanh chóng;
  - Cộng điểm kỹ năng ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc tại Canada cho chồng hoặc vợ của đương đơn.

  Một thay đổi khác được đề xuất: thêm mục Đánh giá bằng cấp- yêu cầu bắt buộc đối với các đương đơn nộp vào chương trình PTQF, theo đó, sẽ có các tổ chức được chỉ định để đánh giá trình độ học vấn của họ ở nước ngoài để so sánh với các tiêu chuẩn học vấn của Canada. CIC sẽ cho điểm tùy theo kết quả so sánh bằng cấp nước ngoài của đương đơn với bằng cấp tương đương tại Canada. Tuy nhiên, giải pháp này không đảm bảo rằng các lao động nhập cư có nghề nằm trong danh mục nghề quy định được phép hành nghề lâu dài.

  Bộ trưởng Kenney tuyên bố “đây là một giải pháp quan trọng để giải quyết vấn đề của người nhập cư vào Canada nhưng không thể làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Đòi hỏi mới này sẽ giúp người nhập cư tiềm năng đưa ra lựa chọn rõ ràng về nhập cư và cơ hội nghề nghiệp tại Canada”.

  Vào ngày 20/08/2012, CIC sẽ đưa ra lời mời gọi các tổ chức chuyên đánh giá bằng cấp nước ngoài nhận các hợp đồng đánh giá bằng cấp. Ngày hết hạn nhận là ngày 21/09/2012.  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo  trên trang  le site Web Réseau des qualifications internationales (tạm dịch: Hệ thống trình độ chuyên môn quốc tế) của CIC .

  Văn bản hoàn chỉnh về các sửa đổi được đề xuất cho chương trình PTQF hiện được đăng tải trên Thời báo Canada. Văn bản này cũng nêu ra những cải tiến cho danh mục Kinh nghiệm tại Canada và thành lập một chương trình mới dành cho lao động có trình độ. Bộ sẽ tiếp nhận ý kiến của công chúng và các bên liên quan.

  Công bố cuối cùng dự kiến được đưa ra vào cuối năm 2012 và thang đánh giá mới của chương trình PTQF sẽ có hiệu lực ngay vào tháng 1 năm 2013. Các đơn mới hiện chưa được chấp thuận (ngoại trừ đơn của các ứng viên chương trình PTQF đã có xác nhận công việc hoặc đã nộp đơn ghi danh vào chương trình học tiến sỹ), nhưng CIC hy vọng sẽ tái khởi động việc nhận đơn ngay từ đầu năm tới.

  Những thay đổi này đã được Bộ trưởng Kenney thông báo trong năm vừa qua.

  Nguồn CIC
 • Xem thêm