Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Việc sử dụng bắt buộc các bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ bắt đầu có hiệu lực

Việc sử dụng bắt buộc các bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ bắt đầu có hiệu lực

 • Có hiệu lực từ ngày 6/12/2011, tất cả các ứng viên theo diện lao động có trình độ muốn có điểm trong khung lựa chọn cho trình độ tiếng Pháp( đương đơn và người hôn phối) và trình độ tiếng Anh (chỉ với đương đơn), phải đính kèm theo đơn xin nhập cư kết quả được công nhận bởi Bộ trưởng. Trẻ em đi cùng bố mẹ được miễn những yêu cầu mới này.

  Ngoài ra để tối ưu hóa thực tiễn tuyển chọn của Ministère, những bài kiểm tra được tiêu chuẩn hóa đảm bảo rằng việc đánh giá các ứng viên về trình độ thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh của họ là chính xác, nhất quán và công bằng.

  Có hiệu lực từ 06 tháng 12 năm 2011, kết quả kiểm tra năng lực ngôn ngữ được công nhận bởi Ministère là công cụ đánh giá trình độ ngôn ngữ duy nhất được sử dụng cho các ứng viên nhập cư, những người nộp đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn. Các thí sinh không muốn nộp xác nhận kết quả được công nhận bởi Ministère phải xác nhận điều này trong đơn xin Giấy chứng nhận lựa chọn bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp trên biểu mẫu. Họ sẽ không có được bất cứ điểm nào cho các tiêu chuẩn trình độ ngôn ngữ.

   

  Nguồn Immigration - Québec

   
 • Xem thêm

  icon_tinnew
 • Kỹ năng tiếng [Ngày đăng: 06/04/2013]
 • icon_tinnew
 • CIC áp dụng nộp đơn trực tuyến [Ngày đăng: 06/04/2013]