Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

CIC đề xuất những thay đổi để cải thiện chương trình công dân

CIC đề xuất những thay đổi để cải thiện chương trình công dân

 • Ottawa, 15/10/2011
  Bộ trưởng bộ văn hóa và nhập cư Jason Kenney đang đề xuất những thay đổi về cách thức đánh giá khả năng ngôn ngữ của những công dân mới tiềm năng.

  Theo đề xuất được công bố ngày hôm nay trên Canada Gazette để lấy ý kiến người dân, những ứng viên vị thành niên sẽ được yêu cầu cung cấp chứng cứ khách quan về khả năng ngôn ngữ cùng với việc ứng tuyển làm công dân.

  “ Khả năng giao tiếp một cách hiêu quả bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là chìa khóa thành công của những công dân mới ở Canada”, Bộ trưởng Kenney nói. “Thay đổi này sẽ khuyến khích các ứng viên đảm bảo rằng họ có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp khi họ xin nhập quốc tịch, bằng cách này sẽ cải thiện được tính toàn vẹn và hiêu quả của chương trình quốc tịch cho Canada cũng như cho những công dân Canada mới.”

  Luật Quốc tịch yêu cầu rằng các ứng viên có thể giao tiếp bằng một trong những ngôn ngữ chính thức của Canada. Thay đổi được đề xuất này sẽ không làm tăng mức độ ngôn ngữ được yêu cầu, nhưng sẽ thay đổi cách thức để các ứng viên muốn nhập quốc tịch trong độ tuổi từ 18-54 chứng minh khả năng ngôn ngữ của mình.

  Theo hệ thống mới, các ứng viên sẽ phải cung cấp những chứng cứ khách quan rằng họ đáp ứng được những yêu cầu về ngôn ngữ khi họ đệ trình đơn yêu cầu. Các ứng viên sẽ có thể chứng minh khả năng ngôn ngữ bằng cách đưa ra một loạt các bằng chứng, bao gồm:

  + Kết quả từ việc kiểm tra của bên thứ ba

  +  Bằng chứng về việc hoàn thành giáo dục trung học hoặc sau trung học bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, hoặc

  + Bằng chứng về việc đạt được CLB/NCLC 4 tại một chương trình đào tạo ngôn ngữ được chính phủ xác thực.

  CIC hiện đang sử dụng bài kiểm tra kiến thức công dân cũng như sự tương tác của ứng viên với nhân viên của CIC để đánh giá khả năng ngôn ngữ. Nếu qua đó cho thấy một ứng viên không đáp ứng được các yêu cầu ngôn ngữ, họ được mời tham dự một cuộc phỏng vấn với một thẩm phàn công dân. Có thể sẽ có một thời gian trì hoãn đáng kể từ khi đệ trình đơn đến phiên điều trần về ngôn ngữ sau đó.

  Quy tắc mới được đệ trình về việc các ứng viên phải cung cấp chứng cứ khách quan rằng họ đáp ứng được yêu cầu về ngôn ngữ khi họ đệ trình đơn sẽ đưa ra cho thẩm phán công dân những bằng chứng tốt hơn để đưa ra quyết định. CIC cũng có thể sẽ trả lại những đơn không cung cấp bằng chứng về việc họ đáp ứng những yêu cầu về ngôn ngữ một cách nhanh chóng hơn, do đó sẽ cải thiện quá trình xử lí các đơn yêu cầu.

  CIC cũng đang đề nghị rõ ràng rằng các kĩ năng ngôn ngữ được đánh giá sẽ là nói và nghe, và các tiêu chí sẽ phù hợp với chuẩn ngôn ngữ Canada ( CLB/NCLC) 4, thể hiên trình độ thông thạo cơ bản. Điều này sẽ cho phép các ứng viên hiểu được các yêu cầu mà họ cần phải đáp ứng và cung cấp các bằng chứng tương đương với CLB/NCLC 4.
  The notice of intent, các ý kiến được yêu cầu từ công chúng về thay đổi được đề xuất sẽ được đăng trong 30 ngày.
 • Xem thêm

  icon_tinnew
 • Kỹ năng tiếng [Ngày đăng: 06/04/2013]
 • icon_tinnew
 • CIC áp dụng nộp đơn trực tuyến [Ngày đăng: 06/04/2013]