Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Chính phủ tập trung nỗ lực tái định cư

Chính phủ tập trung nỗ lực tái định cư

 • Ottawa, 7/10/2011
  Hôm nay,Bộ trưởng Bộ công dân, di trú và đa văn hóa Jason Kenney công bố Canađa đã bãi bỏ một chương trình về tị nạn để chú trọng hơn vào việc hợp tác với Cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn( UNHCR) và những người tị nạn khi thật sự cần.

  “ Bằng việc bãi bỏ những chương trình như Source Country, chúng ta có thể hướng tới những nguồn lực đã có và những chương trình tái định cư hiệu quả, như sự hợp tác của chúng ta với UNHCR, bộ trưởng Kenney nói. “ Điều này sẽ giúp chúng ta có thể cung cấp nơi trú ẩn một cách nhanh chóng cho nhiều cá nhân hơn, những người đang thật sự cần đến sự bảo vệ”.

  Source Country class được dự tính sẽ là công cụ mềm dẻo cho sự can thiệp nhân đạo, khả năng thích ứng với nhiều trường hợp. Mục tiêu của class là cung cấp những hỗ trợ tái định cư cho những người cần đến sự bảo vệ. Nhưng những người đã không thể rời quốc gia của họ, và do đó đã không nhận được sự bảo vệ quốc tế dưới sự ủy nhiệm của UNHCR.

  Trên thực tế, tuy nhiên, lớp học Source Country là một công cụ hỗn hợp không cho phép chính phủ can thiệp vào những trường hợp khẩn cấp. Class có sự hạn chế , dường như nó chỉ được áp dụng cho các cá nhân ở những nước được liệt kê trong Quy định về bảo vệ người tị nạn và nhập cư, và danh sách này rất khó thay đổi. Cũng như, ở một số quốc gia được chỉ định có sự tiếp thu rất nhỏ, trong khi ở các nước khác, những người đã yêu cầu lại không đủ điều kiện hoặc không phải là những người mà chương trình hướng tới.

  Hơn thế nữa, tỉ lệ phê duyệt trong chương trình nhìn chung không cao. Ví dụ như ở Colombia, tỉ lệ phê duyệt được ước tính ít hơn 10%. Điều đó có nghĩa là CIC phải giải quyết 9 trường hợp trước khi tìm ra 1 trường hợp xứng đáng với sự bảo vệ của Canada. Ngược lại, nếu làm việc thông qua UNHCR, hơn 85% trường hợp được phê duyệt.

  Như một phần trong các biện pháp được đưa ra để bãi bỏ Source Country class, Canada cũng sẽ dừng việc truy cập trực tiếp ở 6 quốc gia, nơi mà chương trình Source country đã được triển khai trước đó. Việc truy cập trực tiếp cho phép những người tị nạn ở những nước được chỉ định được đề nghị tái định cư trực tiếp tới đại sứ quán của Canada trên lãnh thổ của họ mà không cần đến sự giới thiệu hay bảo lãnh . Một khi việc truy cập trực tiếp kết thúc, tất cả những ứng viên, những người đã rời bỏ nước xuất xứ sẽ cần có sự giới thiệu từ UNHCR, một tổ chức giới thiệu được chỉ định hoặc một sự bảo lãnh cá nhân trong đơn tái định cư để có đủ điều kiện được tái định cư.

  “ Canada duy trì cam kết tới những ai cần đến sự bảo vê của chúng tôi”. Bộ trưởng Kenney nói thêm. “ Chúng tôi đang làm việc với những đối tác quốc tế để tìm ra những giải pháp dài hạn cho một số những trường hợp tị nạn kéo dài . Ví dụ như, Canada sẽ tái định cư trong giai đoạn 5 năm 20.000 người tị nạn từ Irag và Iran, nhiều người trong số họ đã bị ngược đãi vì những niềm tin tôn giáo hoặc định hướng giới tính. Cùng với đó, như một phần của các biện pháp để cải cách hệ thống bảo vệ người tị nạn của Canada, Chính phủ Canada đang tăng tổng số người tị nạn được tái định cư mỗi năm lên 20%. Điều đó có nghĩa là tới hơn 500 người tị nạn được chính phủ hỗ trợ và 2000 người tị nạn có bảo lãnh cá nhân sẽ nhận được sự bảo vệ ở Canada.
 • Xem thêm

  icon_tinnew
 • Kỹ năng tiếng [Ngày đăng: 06/04/2013]
 • icon_tinnew
 • CIC áp dụng nộp đơn trực tuyến [Ngày đăng: 06/04/2013]