Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Các buổi hội đàm về chương trình lao động nước ngoài ngắn hạn được công bố cho tháng 10

Các buổi hội đàm về chương trình lao động nước ngoài ngắn hạn được công bố cho tháng 10

 • Calgary, AB, ngày 16 tháng 9 năm 2011 – Các cuộc hội đàm về việc thuê các công nhân nước ngoài ngắn hạn sẽ được diễn ra ở Calgary vào tháng tới, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nhập cư Jason Kenney đã công bố vào sáng nay trong bài phát biểu tại phòng Thương mại Calgary.

  “Vào mùa hè, tôi đã tổ chức các cuộc hội đàm xuyên quốc gia về vấn đề nhập cư. Từ những việc chúng tôi nghe được, chúng tôi thấy có nhu cầu tìm kiếm lao động đầu vào, đặc biệt là những lao động ngắn hạn nước ngoài,” Bộ trưởng Kenney nói. Chúng tôi đã bước những bước dài trong việc bảo vệ họ khỏi bị ngược đãi bằng việc thông qua những bộ luật mới vào ngày mùng 1 tháng 4. Xây dựng trên công việc và trình bày các vấn đề khác đã được đề cập, chúng tôi sẽ tiếp cận các vấn đề bằng việc quan tâm tới chương trình nhân công nước ngoài tạm thời.’’

  Chương trình nhân công nước ngoài ngắn hạn cho phép người sử dụng lao động thuê những công nhân nước ngoài ngắn hạn nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế ở Canada. Trong nhiều trường hợp chủ lao động phải chứng minh họ không có khả năng tìm được những lao động Canada thích hợp hay những thường trú nhân cho các vị trí công việc, và việc thuê các công nhân nước ngoài tạm thời này cũng phải đảm bảo không làm tác động xấu đến thị trường lao động của Canada.

  Bộ trưởng bộ Phát triển Ngành nghề và Nhân lực Diane Finley sẽ đồng chủ trì trong cuộc hội đàm này. Những khách mời tham dự sẽ bao gồm những chủ sử dụng lao động về các ngành dầu và ga, xây dựng, nông nghiệp và cả lĩnh vực về y tế, cũng như các đại diện lao động khác.

  “Chúng tôi đang làm việc trên một số sáng kiến để khi đưa vào thực hiện sẽ giúp cho chương trình nhân công nước ngoài ngắn hạn đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường lao động,’’ Bộ trưởng cũng cho biết thêm. “ Tôi trông chờ việc xem xét các ý tưởng từ các cuộc hội đàm đảm bảo chương trình tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đồng thời cũng đảm bảo các cơ hội việc làm của người dân Canada”

  Chương trình nhân công nước ngoài ngắn hạn được đồng quản lý bởi tổ chức Quyền công Dân và nhập cư Canada và tổ chức Phát Triển Ngành Nghề và Nhân Lực.
 • Xem thêm

  icon_tinnew
 • Kỹ năng tiếng [Ngày đăng: 06/04/2013]
 • icon_tinnew
 • CIC áp dụng nộp đơn trực tuyến [Ngày đăng: 06/04/2013]