Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

CIC triển khai chương trình tư vấn trực tuyến về mức độ nhập cư và phân bổ các diện nhập cư Canada

CIC triển khai chương trình tư vấn trực tuyến về mức độ nhập cư và phân bổ các diện nhập cư Canada

 • Bộ trưởng di trú, nhập cư và đa văn hóa Jason Kenney đã triển khai chương trình tư vấn trực tuyến về mức độ nhập cư thích hợp và phân bổ hợp lý dân nhập cư theo các diện nhập cư kinh tế, đoàn tụ gia đình và những người được bảo vệ.

  Nhập cư, được biết đến trong lịch sử đất nước Canada, luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng đất nước chúng tôi. Canada ấn định tỷ lệ nhập cư vĩnh viễn trên đầu người vào hạng 1 trong những đất nước cao nhất thế giới, khoảng 0.8% trong suốt những năm vừa qua- và đã đón hơn 3.5 triệu dân nhập trong vòng 15 năm qua.

  Trong quy hoạch tổng số người sẽ được chấp nhận là thường trú nhân, CIC không chỉ phải cân bằng các mục tiêu liên quan đến nhập cư mà còn phải xem xét các thành tố khác, bao gồm các cam kết chung của Chính phủ, các ý kiến của tỉnh bang và các vùng lãnh thổ cũng như những điều kiện kinh tế hiện nay và sau này. Bộ nhập cư cũng phải xem xét khả năng xử lý các hồ sơ nhanh chóng cũng như khả năng cộng đồng chào đón người mới đến.
 • Xem thêm

  icon_tinnew
 • Kỹ năng tiếng [Ngày đăng: 06/04/2013]
 • icon_tinnew
 • CIC áp dụng nộp đơn trực tuyến [Ngày đăng: 06/04/2013]