Trang chủ >

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Chính phủ Canada tăng cường vai trò chủ yếu trong việc giúp đỡ lao động có trình độ thành công ở Canada.

Chính phủ Canada tăng cường vai trò chủ yếu trong việc giúp đỡ lao động có trình độ thành công ở Canada.

 • Báo cáo hàng năm của Phòng định hướng chứng nhận kỹ năng nước ngoài (BORTCE) được công bố ngày hôm nay đã nhấn mạnh những thành công quan trọng của Bộ di trú quốc tịch Canada (CIC), Bộ nguồn nhân lực và phát triển kỹ năng Canada (RHDCC) và Bộ Y tế canada, đã cộng tác với các tỉnh bang, các lãnh thổ cũng như với các cơ quan trọng trách khác để giúp đỡ lao động có trình độ theo tiến trình công nhận chứng nhận kỹ năng đã đạt dược ở nước ngoài

  “Chúng tôi mong muốn những người nhập cư mới có thể đưa các kỹ năng của họ để làm việc nhanh nhất có thể ở đất nước canada và họ làm việc bằng tất cả tiềm năng của họ. Điều đó mang lại nhiều thuận lợi cho họ và cho cả nền kinh tế canada”

  “Lao động có trình độ được đào tạo ở nước ngoài là 1 nguồn quý giá đối với nền kinh tế và thị trường lao động canada. Đây chính là lý do vì sao mà Sở kế hoạch các hoạt động kinh tế Canada đã đầu tư 50 triệu đô la để hợp tác với các cơ quan đối tác nhằm tạo điều kiện công nhận danh hiệu kỹ năng lao động nước ngoài”. Chính phủ chúng tôi giúp đỡ những người nhập cư mới có thể tìm thấy 1 công việc thú vị góp phần vào sự thịnh vượng của Canada

  Chương trình này đã được hoàn thành 1 cách thành công. Tháng 9/2010, gần 13.000 đương đơn đã ghi danh vào dịch vụ của PCII và hơn 9.100 người đã hoàn thành đào tạo trong vòng 2 ngày.70% người nhập cư mới theo chương trình đào tạo của PCII đã tuyên bố đã tìm thấy công việc phù hợp mặc cho sự suy giảm nền kinh tế.
 • Xem thêm

  icon_tinnew
 • Kỹ năng tiếng [Ngày đăng: 06/04/2013]
 • icon_tinnew
 • CIC áp dụng nộp đơn trực tuyến [Ngày đăng: 06/04/2013]