Trang chủ > Dự án EB - 5> Quốc tịch

skype yahoo

Quốc tịch

Quốc tịch

 • Yêu cầu và thủ tục:

  Xin nhập tịch là quá trình cấp quốc tịch cho một công dân nước ngoài sau khi đã đáp ứng các yêu cầu mà Quốc hội Mỹ đã xây dựng nêu trong Luật Nhập cư và Quốc tịch (INA).
  Trong hầu hết các trường hợp, một người muốn xin quốc tịch phải là thường trú nhân (tức có thẻ xanh) trước khi nộp đơn. Ngoại trừ một số trường hợp nhất định là quân nhân Mỹ và người phụ thuộc của các quân nhân này, thì quốc tịch chỉ có thể được cấp tại Mỹ.

  Bạn có thể có đủ điều kiện thi quốc tịch nếu:

  •    Là thường trú nhân trong vòng ít nhất 5 năm và đáp ứng các điều kiện khác.
  •    Là thường trú nhân từ 3 năm trở lên và đáp ứng tất cả các yêu cầu để xin quốc tịch với tư cách là vợ/chồng của một công dân Mỹ.
  •    Phục vụ trong lực lượng vũ trang Mỹ và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác.
  •    Con bạn có thể có đủ điều kiện xin quốc tịch nếu bạn là công dân Mỹ; người con sinh ra và hiện đang sinh sống ngoài nước Mỹ, và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác.
  Lưu ý: Bạn cũng có thể có đủ điều kiện xin quốc tịch thông qua các con đường khác nếu không đáp ứng các điều kiện thông qua các con đường mô tả.

  Miễn thị thực:

  Có hộ chiếu Mỹ cho phép bạn có thể đi lại 159 quốc gia mà không cần visa gồm các nước trong Liên minh Châu Âu và Canada.

  Thi quốc tịch:

  Một trong những yêu cầu để có quốc tịch Mỹ thông qua con đường nhập tịch là tham gia thi quốc tịch để chứng minh rằng người nộp đơn có thể đọc, viết và nói tiếng Anh cơ bản cũng như có kiến thức cơ bản về lịch sử và chính quyền Mỹ (hay kiến thực về “quyền và nghĩa vụ công dân”)

  Một khi người nộp đơn đã điền và gửi Form N-400, Application for Naturalization và đã lăn dấu vân tay tại một cơ quan của Bộ quốc tịch và Nhập cư Mỹ, người nộp đơn sẽ nhận được một lịch hẹn phỏng vấn. Tại cuộc phỏng vấn, người nộp đơn sẽ phải trả lời các câu hỏi về hồ sơ xin quốc tịch và thông tin cơ bản. Người nộp đơn cũng sẽ phải thi tiếng Anh và trả lời các câu hỏi liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân trừ trường hợp người đứng đơn đáp ứng điều kiện được miễn thi.

  Tiếng Anh và kiến thức về quyền nghĩa vụ công dân

  Trong buổi phỏng vấn, quan chức Bộ Quốc tịch và Nhập cư Mỹ sẽ kiểm tra khả năng đọc, viết, nói tiếng Anh và kiến thức về quyền và nghĩa vụ công dân của người nộp đơn. Người nộp đơn phải đọc một câu chính xác trong số 3 câu tiếng Anh và phải viết một câu chính xác trong số 3 câu tiếng Anh. Khả năng nói tiếng Anh của người nộp đơn được đánh giá trong quá trình phỏng vấn thi quốc tịch. Cuối cùng, người nộp đơn phải trả lời chính xác 6 trong số 10 câu hỏi về quyền nghĩa vụ công dân để đạt số điểm qua.

  Người nộp đơn có 2 cơ hội để thi phần tiếng Anh và phần kiến thức về quyền nghĩa vụ công dân cũng như 2 cơ hội để trả lời bằng tiếng Anh tất cả các câu hỏi liên quan đến hồ sơ xin quốc tịch. Nếu người nộp đơn không qua phần thi nào trong lần phỏng vấn đầu tiên, thì sẽ thi lại phần thi chưa đạt yêu cầu (tiếng Anh hoặc kiến thức về quyền và nghĩa vụ công dân) trong vòng từ 60 đến 90 ngày kể từ  ngày diễn ra lần phỏng vấn đầu. Xem 8 CFR 312.5(a) and 335.3(b).

  Trường hợp thi trượt:

  Nếu người nộp đơn không qua phần thi tiếng Anh và/hoặc phần thi kiến thức về quyền và nghĩa vụ công dân trong lần thi đầu tiên, người nộp đơn sẽ phải thi lại theo phiên bản cũ hoặc mới của bài thi khi người đứng đơn được sắp xếp thi lại, ngay cả khi lần thi lại diễn ra vào hoặc sau ngày 1/10/2009.