Trang chủ > Dự án EB - 5> Visa không cư trú

skype yahoo

Visa không cư trú

Visa không cư trú • Visa không cư trú là một trong loại visa do chính phủ Mỹ cấp cho công dân nưuớc ngoài muốn nhập cảnh vào Mỹ thời gian ngắn. Có 2 loại visa B: visa B-1 được cấp cho công dân nước ngoài muốn nhập cảnh tạm thời vào Mỹ vì mục đích công tác, và loại visa B-2 được cấp cho công dân nước ngoài muốn nhập cảnh vào Mỹ với mục đích du lịch hoặc phi công tác. Trên thực tế, 2 loại visa này thường được kết hợp với nhau thành visa B1/B2 cho cả mục đích du lịch hoặc công tác, hoặc cả 2.

  Chi phí:

  Chi phí xin visa B gồm phí hồ sơ mà tất cả người nộp hồ sơ phải chịu (hiện tại là 140 USD) và phí cấp visa – phí này tùy thuộc vào từng quốc gia dựa theo bảng phí đặc quyền.

  Thời hạn visa và thời hạn ở

  Cũng giống như các loại visa tạm thời khác của Mỹ, visa B1/B2 là visa có thời hạn (từ 1 – 10 năm), cho phép nhập cảnh một hoặc nhiều lần vào Mỹ và có thời hạn ở (3 – 6 tháng) do cán bộ Hải quan và Bảo vệ biên giới ghi chép lại tại thời điểm nhập cảnh vào form cá nhân Form I – 94.

  Bảng phí visa của Bộ ngoại giao Mỹ và dao động từ 3 tháng cho Iran, 1 năm cho Trung Quốc, 2 năm cho Nga, 5 năm cho Úc, 10 năm cho Argentina, Brazil, Canada, Ấn Độ, Israel, Nhật Bản, Mexico, Singapore, Nam Phi và các nước Châu Âu.

  Thời hạn ở của visa B-1 có thể được cấp lần đầu thời gian đủ dài để người nộp đơn có thể giải quyết công việc, tối đa tới 6 tháng và có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa; Visa B-1 thường được cấp dưới 3 tháng trong khi visa B-2 nhìn chung được cấp trong 6 tháng. Việc gia hạn visa hoàn toàn có thể nếu cá nhân không vi phạm các điều kiện nhập cảnh.

  Chứng minh ý đinh không nhập cư

  Trong mục 214 (b) của Luật Nhập cư và Quốc tịch, một công dân nước ngoài phải chứng minh ý định quay trở lại quê hương sau chuyến thăm tới Mỹ với cán bộ lãnh sự. Luật nêu rõ:
  “Mọi công dân nước ngoài (trừ khi là không phải là người nhâp cư mô tả ở đoạn (1) hoặc (v) của mục 101 (a) (15) và không phải là người nhập cư mô tả trong điều khoản của mục 101 (a)(15) (H)(i) trừ khoản phụ (b1) của mục này) sẽ được giả định là ý định nhập cư cho đến khi công dân đó chứng minh được với cán bộ lãnh sứ quán tại thời điểm xin visa và với quan chức nhập cư tại thời điểm xin nhập cư là người đó chấp nhận tình trạng không phải là người nhập cư theo mục 101 (a)(15).”

  Trên thực tế, điều này có nghĩa là cán bộ lãnh sự có quyền quyết định lớn trong việc từ chối cấp visa. Một khi bị từ chối, không có cách nào để xem xét lại quyết định. Tuy nhiên, công dân nước ngoài có thể tự do xin visa lại, đặc biệt nếu hoàn cảnh thay đổi họ có thể chứng minh cho cán bộ lãnh sự thấy rằng họ không có ý định nhập cư.