Trang chủ > Giới thiệu về đất nước Mỹ

                  Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Nội dung chương trình

Nội dung chương trình

 • Visa diện EB-5

  Chương trình visa diện nhà Đầu tư EB-5 được triển khai bởi Đạo luật Di trú năm 1990. Visa diện EB-5 đưa ra cách lấy được Thẻ Xanh cho công dân nước ngoài đầu tư vào Mỹ.

  Cơ quan Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ thực hiện Chương trình Định cư diện Nhà đầu tư, thường được nhắc đến là “EB-5,” để kích thích kinh tế Mỹ thông qua tạo việc làm và đầu tư vốn bởi các nhà đầu tư nước ngoài. Theo chương trình định cư thí điểm, visa diện EB-5 cũng dành cho nhà đầu tư ở Trung tâm Khu vực do Cơ quan Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chỉ định dựa trên đề xuất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

  Chương trình visa diện EB-5 có nhiều lợi thế, bao gồm:

  •   Tự do sống, làm việc và nghỉ hưu bất kỳ đâu  trên nước Mỹ, không kể khoản đầu tư EB-5 của bạn ở đâu.

  •   Nhà đầu tư, vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi đều đủ tiêu chuẩn theo chương trình xin visa tương tự.

  •   Không yêu cầu quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày và nhân viên.

  •   Không hạn chế đi lại trong hay ngoài đất nước sở tại của bạn

  •   Tiếp cận hệ thống giáo dục đại học với cùng chi phí như người dân bản địa.

  •   Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn ở Mỹ.

  Có những lợi ích gì khi lấy visa diện EB-5 ?

  •   Sống, làm việc và nghỉ hưu bất kỳ đâu trên lãnh thổ Mỹ (không giới hạn  đối với Florida)

  •   Bảo lãnh Thẻ Xanh cho họ hàng của bạn

  •   Không ủy quyền do USCIS yêu cầu để chấp nhận lao động

  •   Nhập học các trường đại học công với cùng chi phí như người dân Mỹ.

  •   Có thể đủ tiêu chuẩn lấy quốc tịch Mỹ chỉ trong 5 năm.

  •   Thời gian lấy Thẻ Xanh có thể dựa theo yêu cầu 5 năm thường trú nhân hợp pháp để lấy quốc tịch Mỹ.

  Để đủ tiêu chuẩn lấy visa diện EB-5:

  1. Đầu tư mở mới một doanh nghiệp sau năm 1990 hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp đang tồn tại.

  2. Cá nhân phải đầu tư 500.000 đô la hoặc $1.000.000 đô la vốn vào doanh nghiệp phụ thuộc vào khu vực mà doanh nghiệp đó được xây dựng. (số tiền $500.000  đủ trong khu vực được xem xét “khu vực lao động được chỉ định”).

  3. Kết quả kinh doanh phải có lợi cho kinh tế Mỹ và tạo ra ít nhất 10 việc làm Mỹ (trực tiếp hoặc gián tiếp).

  4. Nhà đầu tư phải “tham gia tích cực” vào việc quản lý doanh nghiệp mới.